Σκαπτικά

 
  • Φρέζα για μονοαξονικούς ελκυστήρες Goldoni

  • Πλάτος 40 – 70 (21Μ)

  • Πλάτος 50 – 80 (22Μ)

  • Αναλαμβάνουμε προσαρμογή και σε μονοαξονικούς ελκυστήρες άλλων κατασκευαστών

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: