Μπάρες Ψεκασμού

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ


  • Πλατός ψεκασμού από 4-14 μέτρα
  • Πλαίσιο γαλβανισμένο εν θερμώ
  • Δυνατότητα επιλογής για μονά - διπλά αντισταλλαγματικά μπεκΜΠΑΡΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ  • Κατάλληλη για γραμικές αμπελουργικές ή δενδροκομικές καλλιέργειες
  • 8 μπεκ ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα
  • Ανοξίδωτος σωλήνας μπεκ

ΜΠΑΡΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ  • Πλάτος ψεκασμού 6-10 μέτρα
  • 3 μπεκ με ανεξάρτητες παροχές
  • Ιδαική για ζιζανιοκτονία 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.