Σκαπτικά - Φρέζες


  • Φρέζα για μονοαξονικούς ελκυστήρες GOLDONI
  • Πλάτος 40-70 cm ( 21M )
  • Πλάτος 50-80 cm ( 22M )
  • Αναλαμβάνουμε προσαρμογή και σε μονοαξονικούς ελκυστήρες άλλων κατασκευαστών

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.